Chuyên gia Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs.Nguyễn Hồng Hải -
1900.1259 - 1900.5454.39
điều khoản sử dụng

Thông tin chuyên gia

Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs.Nguyễn Hồng Hải

Chuyên gia Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs.Nguyễn Hồng Hải

Nguyên Phó Giám Đốc BV Đông Y Hòa Bình

Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs.Nguyễn Hồng Hải

 Chuyên gia tư vấn

 • Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs Nguyễn Hồng Hải
  Nguyên Phó Giám Đốc BV Đông Y Hòa Bình
 • Ds Lê Phương
  Chuyên gia tư vấn
 • Ths.Bs Vũ Văn Lực
  Chuyên gia tư vấn uy tín
 • Bs Bùi Thị Lan
  Chuyên gia