Chuyên gia Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs.Nguyễn Hồng Hải -
1900.1259 - 1900.5454.39
điều khoản sử dụng

Thông tin chuyên gia

Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs.Nguyễn Hồng Hải

Chuyên gia Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs.Nguyễn Hồng Hải

Nguyên Phó Giám Đốc BV Đông Y Hòa Bình

Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs.Nguyễn Hồng Hải

 Chuyên gia tư vấn

  • Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs Nguyễn Hồng Hải
    Nguyên Phó Giám Đốc BV Đông Y Hòa Bình
  • Ds Lê Phương
    Chuyên gia tư vấn
  • Ths.Bs Vũ Văn Lực
    Chuyên gia tư vấn uy tín
  • Bs Bùi Thị Lan
    Chuyên gia