Hiện tượng huyết trắng ra nhiều sau khi đặt vòng
1900.1259 - 1900.5454.39
điều khoản sử dụng

Tag: Hiện tượng huyết trắng ra nhiều sau khi đặt vòng