viêm âm đạo do nấm candida albicans
1900.1259 - 1900.5454.39
điều khoản sử dụng