Viêm âm đạo do nấm CANDIDA thường dai dẳng khó điều trị dứt điểm
1900.1259 - 1900.5454.39
điều khoản sử dụng

Viêm âm đạo do nấm CANDIDA thường dai dẳng khó điều trị dứt điểm

1118

Viêm âm đạo do nấm CANDIDA thường dai dẳng khó điều trị dứt điểm